Instalco expanderar vidare och etablerar sig i Södertälje

Instalco expanderar vidare och etablerar sig i Södertälje. JN ingår från och med nu i Instalco. JN omsätter ca 120 mkr och har 50 anställda. I och med detta utökar Instalco sitt erbjudande inom el i Stockholm med omnejd. JN grundades 1985 och är ett företag som kännetecknas av bred kompetens inom elsegmentet. Bolaget har stor erfarenhet av samverkansprojekt och man har god kontakt med industriföretag i regionen.


- ”Genom att JN nu ingår i Instalco stärker vi vår position på elmarknaden i Stockholmsregionen. Det leder också till att vi ökar möjligheterna att fördjupa samarbeten i regionen med Instalco-bolag inom VS och Ventilation”, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.

Tidigare ägarna Peter Hjerpe, Thomas Mellqvist, Anders Eriksson, Michael Nordström och Mats Skoglund blir delägare i Instalco och kommer att fortsätta i sina nuvarande roller.

- ”Att JN nu blir en del av Instalco tryggar vår framtid och säkerställer våra ambitioner om tillväxt. Vi ser fram emot att utveckla vår organisation och personal tillsammans med Instalco vilket ger oss också en trygghet. Ägarskiftet medför inte några förändringar inom vår organisation eller i nuvarande projekt. Vi kommer fortsatt att fokusera på att leverera bra och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder”, säger Peter Hjerpe, VD för JN.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Hjerpe, VD JN El Tel. 0707-32 28 80
Per Sjöstrand, VD Instalco Tel. 0707-24 51 49

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland