Instalco får i uppdrag att renovera större fastighet i centrala Malmö

Instalco har fått i uppdrag att renovera och bygga om en större fastighet i centrala Malmö, kvarteret Högvakten 6, som ägs av Malmö Cityfastigheter. Uppdraget omfattar 5 000 kvm och är värt runt 14 mkr. Tre Instalco-bolag (Rörläggaren, Bi vent och Elpågarna) kommer att utföra ombyggnaden tillsammans med Thage i Skåne AB.
Samarbetet mellan Instalco-företagen i Malmö förstärks ännu mer i och med projektet Högvakten. Uppdraget är ett bra exempel på hur Instalco effektivt samarbetar mellan olika teknikområden. säger Patrik Persson, VD Rörläggaren.
Projektet präglas av en stor logistisk utmaning utifrån fastighetens läge mitt i centrala Malmö, i korsningen Västra Vallgatan/Gråbrödersgatan. Merparten av alla installationer ska bytas ut och plan 2 – 6 får nya planlösningar. Plan 2 får en ny ljus innergårdslösning och plan 3 och 6 får nya takterrasser.
Ombyggnaden beräknas stå färdig till sommaren 2017.

För ytterligare information:
Patrik Persson, VD Rörläggaren, 0707-665 163, patrik.persson@rorlaggaren.se
Per Sjöstrand, VD Instalco, 0707-245 149, per.sjostrand@instalco.se

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland