Instalco får norsk stororder genom dotterbolaget AS Elektrisk. Illustration: HENT.

Instalco får installationsuppdrag åt HENT i Norge


Norska Instalcobolaget AS Elektrisk har fått i uppdrag att utföra elarbeten vid bygget av ett nytt äldreboende i Hurum utanför Drammen. Beställare av uppdraget är den nordiska byggentreprenören HENT och ordervärdet för AS Elektrisk ligger på cirka 40 miljoner.

Det nya äldreboende som ska byggas i Hurum ska bli 11 000 kvadratmeter. Verksamheten ska inrymma 110 vårdplatser med produktionskök, dagcenter, lokaler för behandling, träning och rehabilitering, hemtjänst och andra aktiviteter.

Uppdraget för AS Elektrisk är el- och teletekniska installationer.

- Det kommer att bli ett omfattande arbete och vi gläder oss och är stolta att vara en del i det här stora hälsoprojektet. Det är en stor milstolpe i Hurum kommun, säger Trond Brustad, vd för AS Elektrisk.

Hurum kommun har höga energi- och miljömål för det nya äldreboendet som ska certifieras som BREEAM-NOR Excellent. Fastigheten ska bli ett plusenerighus enligt FutureBuilt-standard vilket innebär att det ska producera mer energi än det förbrukar. Det ska lösas bland annat genom solceller, solfångare och energibrunnar.

AS Elektrisk startar sina installationsarbeten i projektet Hurum helsehus under 2019 och ska vara klara till sommaren 2021.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland