Instalco får nya ventilationsentreprenader i Östersund

Instalcobolaget Optimal Ventilation i Östersund genomför just nu flera omfattande ventilationsuppdrag i regionen. Bland annat är det i samband med renoveringen och utbyggnaden av Nord-Locks anläggning i Mattmar samt i samband med husbyggnationer vid området Storsjö Strand i Östersund.

Uppdraget Nord-Lock är ett partneringprojekt med NCC samt sidoentreprenader direkt mot Nord-Lock och gäller installation av allmän ventilation och processventilation. Optimal Ventilations arbete inleddes början av 2020 med färdigställande av kontorsbyggnad med efterföljande arbete av produktionshall.

- Vi är stolta över att vara en del i det här projektet och glada över att Nord-Lock gör den här satsningen i vårt område, säger Jimmy Eriksson, vd på Optimal Ventilation.

Ny teknik och modernisering
Nord-Lock investerar i nya lokaler och moderniserar sin verksamhet i sin anläggning i Mattmar mellan Östersund och Åre. Produktionslokalen ska byggas ut med 3 000 kvadratmeter och kontoret med 800 kvadratmeter samtidigt som de investerar i ny teknik och moderniserar produktionsanläggningen.

Nord-Lock tillverkar killåsningsbrickor som utnyttjar förspänning i stället för friktion för att säkra skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamisk belastning. Brickorna produceras i anläggningen i Mattmar och används värden över i kritiska applikationer, så som vindkraftverk till havs, Shinkansen tåg och NASA satelliter.

Storsjö Strand ny stadsdel med fokus på hållbarhet
Uppdraget vid Storsjö Strand innefattar installationer av ventilationsanläggning i samband med husbyggnationer på området Övre Bangården. Arbetet gäller sex huskroppar med totalt 204 lägenheter som byggs av Derome på uppdrag av Magnolia.

- Vi installerar modern ventilation i lägenheter och allmänna ytor som kopplas ihop med ventilationsaggregat på vindarna, säger Viktor Vykander, ansvarig projektledare på Optimal Ventilation.

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en förlängning av Östersunds stadskärna söderut.

Vid planeringen av Storsjö Strand har stort fokus legat på hållbarhet. Visionerna för området har konkretiserats i ett hållbarhetsprogram med åtgärder för ekologisk och social hållbarhet som ska synas i den nya stadsdelen.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland