Instalco får nytt uppdrag i Kalmar

Instalcobolaget Calmarsunds VVS har fått uppdraget som totalentreprenör vid renovering i två etapper av lägenheter av bostadsområdet HSB Graniten i Kalmar. Instalcobolaget Elovent är underentreprenör i projektet där fokus ligger på energieffektivisering.

Uppdraget är ett partneringprojekt och ska utföras åt HSB Sydost med ett totalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för Instalco.

Bostadsområdet HSB Graniten är ett äldre miljonprojektsområde med cirka 230 lägenheter med stort behov av renovering och energieffektivisering. Calmarsunds VVS har fått uppdraget som totalentreprenör för projektering och installationer av VS, ventilation, el, styr- och reglerteknik, byggnation och markarbeten.

- Det här är ett tydligt exempel på ett energieffektiviseringprojekt som det verkligen finns stort behov av. I ett sådant här partneringprojekt har vi möjlighet att föreslå och installera de mest energibesparande systemen åt kunden. Som totalentreprenör innebär det en stor utmaning med planering och samordning, särskilt som det är en kort tidsplan för hela projektet, säger Niclas Moberg, vd på Calmarsunds VVS.

I projektet ingår bland annat installationer av ventilationssystem, värmepumpar för återvinning via frånluften och fjärrvärmecentral för produktion av värme och varmvatten. I uppdraget ingår även installation av rörledningar för värme via nya radiatorer och installationer för dagvatten, dränering, spillvatten samt el.

Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland