Instalco installerar vid Högdalenverket i Stockholm.

Instalco får uppdrag åt Stockholm Exergi

Instalcobolagen EKTK och App Start-Up har tecknat avtal med Stockholm Exergi gällande åtgärder vid Högdalenverket i Stockholm. Uppdraget innefattar el- och styrsystem med ett ordervärde av cirka 30 miljoner.

- Vi har ett väl inarbetat samarbete med Stockholm Exergi sedan tidigare. Vi är mycket glada att vi får vara med och bidra för göra Högdalenverket mer säkert, hållbart och öka tillgängligheten för driften med de här installationerna, säger Pasi Johansen, vd på EKTK.

Högdalenverket som är ett av Stockholm Exergis kraftvärmeverk producerar el samt värme till Stockholms fjärrvärmenät. En av verkets funktioner är att återvinna energi ur avfall som inte materialåtervinns.

Uppdraget för EKTK innefattar utbyten av fem befintliga ställverk som ska ersättas av nya. I arbetet ingår rivning och demontering av befintliga ställverk samt ny leverans, montering, driftsättning, och anpassning. I projektet ansvarar App Start-Up för anpassningar och integreringar av styrning för de nya ställverken.

- Det är ett omfattande arbete som skall utföras under en relativt kort period när vi är på plats vilket kräver mycket förarbete och detaljerad planering. Vi har lång erfarenhet av just denna typ av arbete och tillsammans med vårt systerbolag App Start-Up kan vi leverera kvalité och kunskap på ett effektivt sätt, säger Pasi Johansen.

Projektet har inletts och merparten av arbetena kommer att utföras under 2024. Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland