Per Wallin, Björn Helgesson, Rasmus Hallberg från Avent och Karin Nilsson från SKB.

Instalco får uppdrag åt Svensk Kärnbränslehantering

Instalcobolaget Avent AB i Kalmar har fått uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att utföra installationer av ventilationssystem vid Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Uppdraget har ett ordervärde av cirka 27 miljoner.

Projektet innebär att modernisera och energioptimera ventilationssystemet vid Clab i Oskarshamn. Vid anläggningen mellanlagras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att slutförvaret ska bli klart att tas i drift.

- Fokus i entreprenaden är långsiktiga energieffektiva lösningar. Genom att tänka utanför boxen hittar vi lösningar som är kostnadseffektiva och ger korta stillestånd. Den här entreprenaden påbörjas direkt efter semesterperioden och det blir ett intensivt projekt på kort tid, säger Per Wallin, VD på Avent.

Avent är specialiserade på ventilation, kyla och inomhusmiljö. Bolaget installerar, injusterar, energioptimerar och underhåller värme, kyl- och luftbehandlingsansläggningar, samt utför tillhörande teknisk förvaltning.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland