Instalco får uppdrag vid hotellrenovering

Instalcobolagen Rörgruppen AB och Ohmegi Elektro AB har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationsarbeten av VS och el vid ett omfattande renoveringsprojekt av Scandics hotell i Värtahamnen i Stockholm. Det gemensamma ordervärdet för Instalco är 62 miljoner.

Scandics hotell Ariadne är byggt 1989 och är i stort behov av renovering som nu pågår. Projektet är en del i förnyelsen av stadsdelen Värtahamnen.

Uppdraget för de två Instalcobolagen innefattar installation av all el, belysning, datanätverk, brandlarm och kompletta rörinstallationer samt viss projektering. Beställare är Novogruppen som är huvudentreprenör i projektet där Niam är fastighetsägare. Uppdraget utförs som en samverkansentreprenad.

Ett fokusområde i projektet är återbruk.

– Fastighetsägaren har strävat efter så mycket återbruk som möjligt i fastigheten vilket blir mer och mer vanligt i sådana här projekt. Det är mycket som sparas, renoveras och återbrukas i huset, säger Rasmus Solberg, projektledare på Ohmegi.

– Vi har stor och gedigen erfarenhet av sådana här uppdrag där Rörgruppen och Ohmegi jobbar tillsammans. En stor utmaning här är den korta projekttiden och att få plats med våra installationer i befintliga schakt och andra utrymmen, säger Göran Johnsson, senior rådgivare på Rörgruppen.

Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland