Tunnelbanenätet i Stockholm växer.

Instalco får uppdrag vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och Region Stockholm att vara med och bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen i södra Stockholm. Uppdraget innehåller projektering och installation av el och VS i samverkansentreprenad med ett totalt ordervärde av cirka 150 miljoner.

Tunnelbanan i Stockholm växer och när tunnelbanenätet blir större behövs fler tåg. För att kunna ta hand om de nya tågen ska den befintliga Högdalsdepån byggas ut.

Uppdraget för Instalco innefattar installation av VS genom Rörgruppen och installation av el och tele genom Ohmegi. Instalcobolaget Intec har i sin tur anlitats av Rörgruppen och Ohmegi för projekteringsuppdraget. Intec har också uppdrag åt andra externa underentreprenörer i projektet.

- Instalco har med sina dotterbolag stor och samlad kompetens och erfarenhet av sådana här projekt i samverkansentreprenad eller så kallad partnering. Samverkan med NCC och slutkunden Region Stockholm och övriga inblandade entreprenörer kommer att vara särskilt viktigt i det här projektet då driften i den befintliga anläggningen pågår dygnet runt. Vi ser fram emot att vara med och bidra till utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, säger Göran Johnsson, vd på Rörgruppen och ansvarig i Instalco för tunnelbaneprojektet.

Syftet med projektet är att genom en utbyggnad av depån i Högdalen tillgodose det utökade
depåkapacitetsbehovet som följer av den utbyggda tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det görs genom att bygga fler uppställningsplatser, nya verkstadsplatser för de nya C30-fordonen, ny tvätthall, ny saneringshall samt fler plattformar för städning av tågen. Utöver detta byggs en ny likriktarstation för att försörja den nya uppställningshallen under jord med elkraft.

Projekteringen har inletts och projektet beräknas vara klart 2025. Instalcos ordervärde på cirka 150 miljoner gäller för åren 2021-2025.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland