Tobias Eriksson, Marcus Waern och Gustaf Larsson Ernefelt.

Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm (1)

Instalco förvärvar Stockholm Luftkompetens AB och förstärker därmed sitt erbjudande inom ventilation i Stockholmsområdet. Bolagets huvudfokus är ventilationsentreprenader med installation och produktion åt fastighetsägare och företag.

Stockholm Luftkompetens grundades 2015 och har ett 20-tal anställda. För verksamhetsåret 2020 uppgick omsättningen till 78 miljoner.

- Stockholm Luftkompens är ett bolag med mycket stark entreprenörsanda och som har visat stark tillväxt de senaste åren. Bolaget är också stora inom service vilket ligger i linje med Instalcos tillväxtstrategi, säger Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig Instalco Stockholm.

Bolagets tjänster avser främst ventilationsmontage och anpassning till ombyggnad samt nyinstallation. Vidare utför bolaget uppdrag inom OVK-besiktning, injustering, serviceåtgärder, rengöring och upprättande av löpande serviceavtal.

- Vi har växt snabbt under de här åren och för att komma vidare i vår utveckling är det ett naturligt steg att göra det inom Instalco. Vi ser fram emot att samarbeta med övriga Instalcobolag och dela med oss av vår kompetens, säger Marcus Waern, vd på Stockholm Luftkompetens.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Stockholm Luftkompetens AB med tillträde 22 februari.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland