Instalco förvärvar Dala Kylmecano

Instalco växer i region Norr genom förvärv av Dala Kylmecano, aktivt inom värmepumpar och kyla.

Dala Kylmecano har bedrivit verksamhet sedan 1969 och är baserat i Borlänge med cirka 20 anställda. Bolaget säljer och utför installationer av värmepumpar för bostadshus, samt erbjuder kylinstallationer för alla typer av byggprojekt. Bolaget har också en avdelning som arbetar inom tvätt- och diskutrustning samt installation av medicinteknisk utrustning. För verksamhetsåret 2016/17 uppgick omsättningen till cirka 30 miljoner kronor.

- Med Dala Kylmecano kompletterar vi vår verksamhet i Norr med expertis inom värmepumpar och kyla. Bolaget blir ett mycket bra komplement till våra VS-bolag kring Borlänge, där vi ser goda möjligheter för samarbete och att växa kyldelen, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig för Instalco Norr.

Bolaget ägs av fyra medarbetare som alla stannar kvar i sina respektive roller.

- Dala Kylmecano har lång historik och stark lokalförankring i Borlänge och Dalarna, och det känns mycket bra att nu ta nästa steg i vår utveckling tillsammans med Instalco. Att bli en del av ett större sammanhang ger oss fler möjligheter att växa och vi ser fram mot att samarbeta med de andra bolagen i gruppen, säger Christina Sonesson, VD för Dala Kylmecano.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Dala Kylmecano AB med direkt tillträde.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland