Per Sjöstrand, Gunnar Råbe, Anders Sjöström, Niklas Rylin, Robin Boheman och Tomas Borgesson.

Instalco förvärvar Mesab

Instalco stärker sitt verksamhetsområde industri genom att förvärva Mesab (Marine Environmental Solution AB) som arbetar med installationer inom marina sektorn.

MESAB är specialiserade inom projektering och installation av avgasrening och ballastvattenrening inom det marina området. Bolaget har en omsättning på cirka 160 miljoner.

- Förvärvet av Mesab görs för att förstärka och bredda oss inom vårt industriområde. MESAB är nischad inom installationer på den marina marknaden där vi inte funnits tidigare. Bolaget är välskött med en god lönsamhet och en mycket hög entreprenörsanda, säger Per Sjöstrand, vd i Instalco.

Den marina sektorn genomgår en snabb omvandling till följd av införda och kommande utsläppsbestämmelser. Mesab har en stark position på marknaden och är en av få aktörer med kontrakt för att uppgradera Carnival Corporations och Royal Caribbean Cruises respektive flottor, som tillsammans utgör cirka 60 procent av den globala rederiflottan inom kryssningsindustrin.

Mesab med huvudkontor i Stockholm grundades 2009 av Anders Sjöström som idag är Key Account Manager och sitter i bolagets ledning tillsammans med vd Niklas Rylin.

- Vi ser fram emot att bli en del av Instalco och vara med och bredda verksamheten inom den marina sektorn, säger Niklas Rylin, vd på Mesab.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Marine Environmental Solution AB inklusive dotterbolag med tillträde 16 oktober.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland