Christian Björnstolpe, Johan Larsson, Mikael Vinkler, Gustaf Larsson Ernefelt och Mikael Hygrell.

Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning

Instalco förvärvar Teampipe Sweden AB i Uppsala. Bolaget har specialistkompetens inom svetsning och rördragning i känsliga miljöer.

Teampipe grundades 2008 och har 35 anställda. För det senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 49 miljoner.

- Med Teampipe kliver vi in på en, för oss, delvis ny och mycket intressant marknad. Teampipe är nischad inom områden där vi inte funnit tidigare, som till exempel kärnkraftsindustrin. Bolaget är mycket välskött med stark lokalanknytning och gott renommé, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig för Instalco Norr.

Teampipe har spetskompetens inom avancerad svetsning i känsliga miljöer, exempelvis inom läkemedels-, livsmedels- och kärnkraftsindustrin. Utöver det arbetar de mot företag inom byggbranschen och utför tjänster som licenssvetsning, montageledning, svetskonsultation och rörinstallationer.

Bland kunderna finns bland andra GE Healthcare, Forsmark och Galderma.

- Sedan 2008 har vi levererat avancerad svetsning med hög precision och omfattande kunskap. Genom att bli en del av Instalco kan vi vidga vårt område samtidigt som vi också kan behålla vår nisch och spetskompetens, säger Mikael Hygrell, vd på Teampipe.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Teampipe Sweden AB med tillträde 2 april.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland