Gustaf Larsson Ernefelt, Stefan Lundell, Tobias Eriksson och Robin Boheman.

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska AB med avsikt att fusionera in bolaget i Instalcos dotterbolag Rodens Värme & Sanitet AB. Genom förvärvet utökar Rodens Värme & Sanitet sin befintliga VS-verksamhet med el och stärker därmed sin position i området runt Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

Östersjö Elektriska i Norrtälje utför service och installationer inom elområdet till företag, kommuner, statliga instanser samt till en mindre andel privatpersoner. Bolaget grundades 1999 och har idag 17 anställda. Senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 25 miljoner.

- Östersjö Elektriska är stora inom service och är ett starkt lokalt varumärke med gott renommé. Vi har länge tittat efter ett sätt att utöka Rodens utbud och med det här förvärvet förstärker vi deras position på marknaden genom att kunna leverera både VS och el. Östersjö Elektriska är i huvudsak ett servicebolag vilket ligger i linje med Instalcos strategi att bli starkare inom det området, säger Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig Instalco Öst.

Bolaget arbetar med service och projekt, bland annat nyproduktion av bostäder, ombyggnationer av affärslokaler, lantbruk, industrier och bostäder.

- Tillsammans med Rodens och Instalco kommer vi att bli en starkare spelare på marknaden och vi får möjlighet att utveckla oss själva och vår verksamhet, säger Stefan Lundell, vd på Östersjö Elektriska.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Östersjö Elektriska med tillträde 25 mars.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland