Instalco förvärvar VVS-Kraft i Stockholm

Instalco växer i Stockholmsområdet genom förvärv av VVS-Kraft. Bolaget utför installations- och servicearbeten inom VS-området.

VVS-Kraft grundandes 2006 och har sitt säte i Järfälla. Bolaget med 37 anställda utför alla former av entreprenader inom VS såsom service och installationer. Bland annat har man gjort installationer i Stockholms tunnelbana och pendeltågsnät. Bland kunderna finns PEAB, Stombergs och Locum. För verksamhetsområdet 2017 uppgick omsättningen till cirka 90 miljoner kronor.

- Med VVS-Kraft expanderar vi ytterligare inom Stockholmsområdet, där bolaget har stark lokalanknytning med långa kundrelationer. Som för alla bolag vi köper präglas verksamheten av god lönsamhet och ett moget ledarskap. VVS-Kraft blir ett bra komplement inom vårt VS-område, säger Peter Westman, affärsområdesansvarig för Instalco Öst.

Bolaget ägs av VD samt ett flertal projektledare med lång erfarenhet inom VS och som alla kommer att fortsätta i sina respektive roller.

- Vår ambition är att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar inom segmentet större VS- och kylentreprenader, men också att växa på servicesidan. Som en del av Instalco har vi nu möjlighet att ta det klivet, säger Ola Klockarås, VD för VVS-Kraft.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i VVS-Kraft Teknikservice i Stockholm AB med tillträde idag den 28 februari 2018.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland