Instalco blir multidisciplinära i Lillehammerregionen. Geir Andersen, Reidar Gjermundrød, Tormod Bakke och Roger Aksnes.

Instalco förvärvar ytterligare i mellersta Norge

Instalco gör ytterligare ett förvärv i området kring Lillehammer och blir därmed multidisciplinära i regionen. Bakke El-Installasjon AS i Gjövik har verksamhet mot privat och offentlig sektor.

Bakke El-Installasjon har 23 anställda och en omsättning om cirka 30 miljoner NOK. Bolaget är specialiserat inom stark- och svagströmsinstallationer, med ett brett tjänsteerbjudande inom el och teknisk utrustning.

Via Bakke El-Installasjon förstärker vi vår position i Innlandet fylke i området kring Lillehammer. Där ser möjlighet till synergier med våra befintliga VS-bolag, Medby och Haug og Ruud VVS, säger Roger Aksnes, affärsområdeschef Instalco Norge.

Bakke El-Installasjon grundades 1989 och erbjuder entreprenader och service och har under senare år även etablerat sig inom solenergi.

- Genom att bli en del av Instalco kan vi vidareutveckla Bakke El-Installasjon tillsammans med övriga Instalcobolag i regionen, samtidigt som det gynnar vår affär genom nätverket med flera andra entreprenörer, säger ledningen i bolaget Tormod Bakke och Kim Vasskog.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Bakke El-Installasjon AS med tillträde 7 december.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland