Instalco går med i Håll Nollan – Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Instalco har gått med i Håll Nollan, en organisation i byggbranschen som verkarar för att ingen ska skada sig på byggarbetsplatser.

- För oss är det en självklarhet att skapa en arbetsmiljö för alla anställda som inte medför någon risk för ohälsa och olycksfall. Ett givet steg i den riktningen är att var en bidragande medlem i Håll Nollan, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.

För att Håll Nollan ska uppnå sin vision om att ingen ska skada sig på byggarbetsplatser har man gemensamt kommit överens om att arbeta inom fyra intresseområden: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Arbetssätt och standarder samt Kravställare som beställare.

Håll Nollan arbetar också med påverkan av beslutsfattare och andra viktiga aktörer där branschen behöver hjälp inom säkerhetsområdet.

Instalcos arbetsmiljöpolicy syftar till att åstadkomma en arbetsmiljö som inte medför någon risk för ohälsa och olycksfall. Koncernens anställda är gemensamt ansvariga för att se till att ingen anställd utsätts för risker som kan leda till allvarliga fysiska eller psykiska skador.

Instalco har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Med ett ökat antal anställda i koncernen har dock antalet arbetsskador ökat 2017 och uppgick till 60 rapporterade skador. 2016 var det 19 och 2015 var det 55.

Mer information om Håll Nollan: www.hållnollan.se

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland