Instalco-gruppen utvecklas planenligt

Instalco har nu en nordisk plattform med enheter i såväl Sverige, Norge som Finland. Vi har täckning inte bara i storstadsregionerna utan även på andra tillväxtorter. Vi kommer under året att växa ytterligare och bli ett av de absoluta branschledande installationsbolagen. Vårt upplägg skiljer sig dock väsentligt mot de övriga stora, vi jobbar lokalt och fortsätter på den inslagna vägen med specialiserade enheter och ett väl fungerande samarbete. Konceptet fungerar väl vilket syns i vår stora omsättningsökning och vårt fina resultat.

Nya enheter så här långt i år är våra norska förvärv, Romerike Elektro och AR Elektroprojekt samt Voltmen i Helsingfors.

Vi har en välfylld orderbok med många spännande projekt, stora som små. Konjunkturen är överlag bra och vi ser ljust på de kommande åren. Bostads- och infrastrukturbyggandet pågår för fullt och industrin börjar investera främst inom papper- och massa.

Instalco arbetar aktivt med värdegrundsarbetet. Vi viker inte en tum från sunda värderingar med likställdhet och omtanke oavsett situation eller bakgrund. Vårt säkerhetsarbete präglas också därefter. De få policys vi har, och tycker oss behöva, är inriktade på miljö, arbetsmiljö, uppförandekod och sunt bondförnuft!

Vi undvek konflikt på arbetsmarknaden i sista stund och här vill jag säga att jag tycker att parterna har tagit ett stort ansvar vilket stärker vår bransch. En konflikt är inte bra för någon och med det stora behov som finns av bostäder vore det förödande med ett kostsamt avbrott.

Våren kommer snart att övergå i sommar och med den ljusa kvällar och förhoppningsvis varmt, skönt och soligt väder. Jag önskar alla en skön vår och sommar och samtidigt tacka för de insatser som görs runt om i våra bolag.

 

Med vänlig hälsning

Per Sjöstrand

Koncernchef Instalco

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland