Instalco Hållbarhetsrapport

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen. Våra installationer bidrar till att skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden och andra samhällsbärande funktioner kan fungera varje dag, året runt.

Instalcos hållbarhetsarbete innebär att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med en helhetssyn på ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Vår ambition är att varje dag bidra till en hållbar värld genom vår lokala närvaro och våra tekniska och energieffektiva lösningar inom alla discipliner. Säkra och hållbara installationer är något vi prioriterar högt och i Instalco ska vi ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Instalco bidrar tillsammans med kunder och medarbetare dagligen till att skapa samhällsnytta. Kort och gott handlar det om ”Hållbara installationer i världsklass” inom el, VS, ventilation, kyla, industri och området teknikkonsult.

Instalco strävar hela tiden efter att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom lägre vatten- och energiförbrukning och ökad miljömedvetenhet. Fastighetsägare till såväl nybyggda som befintliga fastigheter lägger idag allt större fokus på att investera i energieffektiva installationer i syfte att sänka driftskostnaderna samt leva upp till marknadens och kundernas allt högre ställda krav på hållbarhet.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med det vi kan bäst. Därför projekterar och installerar vi exempelvis solceller och mer energieffektiva och miljövänliga värmepumpar, bergvärmesystem, värmeväxlare, kylsystem, LED-belysning, laddstationer och sprinklersystem. Samtidigt är vi delaktiga i en mängd luft- och vattenreningsprojekt.

Vi hjälper beställare av byggprojekt att tänka hållbarhet i alla led, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation och renovering.

Läs Instalcos Hållbarhetsrapport som är en del av årsredovisningen 2020

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland