Christina Kassberg, CFO Instalco.

Instalco har ingått nytt kreditavtal om totalt 3,4 miljarder för fortsatta förvärv

Instalco har ingått ett nytt kreditfacilitetsavtal med Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB och AB Svensk Exportkredit till ett sammanlagt belopp om 3,4 miljarder kronor. Genom de nya faciliteterna stärker Instalco förutsättningarna att fortsätta genomföra förvärv av lönsamma kvalitetsbolag. 

Finansieringen löper på två år med möjlighet att förlänga löptiden till maximalt fyra år.

- Att få tillgång till denna utökade kreditfacilitet ger oss ordentligt med utrymme att fortsätta förvärva nya kvalitetsbolag i linje med Instalcos tillväxtstrategi. Det är också en styrka för oss att nu bredda oss till ett samarbete med tre stora banker, säger Christina Kassberg, CFO för Instalco.

Avsikten är att faciliteten ska hållbarhetslänkas baserat på Instalcos hållbarhetsprogram Hållbara Installationer och klassificeringssystemet Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland