Instalco i skolsamarbete i Bergen

Instalcobolagen FN Elektro & Ventilasjon coh Grevstad & Tvedt VVS samarbetar i ett uppdrag gällande renovering och utbyggnad av Askøy gymnasieskola i norska Bergen. Uppdraget gäller projektering och installation av el, VS och ventilation.

Projektet har ett uppskattat totalt ordervärde för Instalco om cirka 100 miljoner norska kronor.

Askøy skola håller på att byggas ut och renoveras och nybyggnationen görs i massivt trä. I projektet levererar Instalco kompletta elsystem, solceller, luftbehandlingsanläggning och system för kyla och värme från energibrunnar samt vatten, sanitet och avlopp.

Skolan ska byggas ut från 4 200 till 18 500 kvadratmeter och i den nyrenoverade skolan ska det finnas plats för nära 1 000 elever. Beställare är Constructa entreprenør och slutkunden är Vestland fylkeskommun.

- Instalco har ett långvarigt och nära samarbete med byggaren Constructa och det här ett bra exempel på ett utvecklat samarbete mellan kunden och Instalcobolagen. Vi är stolta över att vara med och bidra till viktiga samhällsfunktioner i Bergen som det här skolprojektet, säger Roger Aksnes, divisionschef Instalco Norge.

Projektet inleddes under 2021 och nu har uppdraget utökats för de två Instalcobolagen med tilläggsarbeten och projektet ska var slutfört under 2024. Ambitionen är att projektet ska utföras enligt Breeam Excellent och certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland