Instalcobolagen Elovent och Calmarsunds VVS i samarbete på Varvsholmen i Kalmar.

Instalco installerar i unikt havsläge i Kalmar

På Varvsholmen i centrala Kalmar med Ölandsbron och Kalmarsund i blickfånget byggs lägenheter med ett unikt havsläge. De två Instalcobolagen Elovent och Calmarsunds VVS samarbetar i bygget gällande el- och VS-installationerna i de två fastigheterna med bostäder med den vidsträckta havsutsikten.

Varvsholmen i Kalmar har en lång marin historia. Här har det byggts skepp och fartyg sedan stormaktstiden ända fram till nutid. Nu håller ön på att förvandlas till en ny levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, restauranger och service – alldeles precis vid havet.

Elovent har uppdraget att utföra installationer av el, nätverk, passagesystem och brandlarm i två huskroppar, Fyren och Kompassen, med 48 respektive 18 lägenheter. Calmarsunds VVS ansvarar för VVS-installationerna. Bland annat är det är golvvärme i hela husen och en tryckstegringspump har installerats i hus 1 för att klara vattentrycket högst upp.

- Vi är glada att vara med i det här unika bostadsutvecklingsprojektet i Kalmar med ett sådant havsläge, det kommer verkligen att bli fantastiska lägenheter. Vi har lång erfarenhet av lägenhetsbyggen och i det här fallet är det exklusiva bostäder med mycket högt ställda krav, säger David Alm, vd på Elovent.

- Vi har sedan tidigare ett upparbetat samarbete med Elovent och i det här projektet har vi fortsatt att utveckla det arbetet, nu inom Instalcofamiljen, säger Niclas Moberg, vd på Calmarsunds VVS.

Husens läge vid vattnet är direkt och lägenheterna har stora fönsterpartier och balkonger för att ta tillvara den marina miljön.

Beställare är Byggnads AB OG Ohlsson och slutkunden är CA Fastigheter. Installationerna pågår i Hus 1 och hela projektet ska vara klart hösten 2022.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland