Så kommer nya Södra skolan att se ut. Illustration: Falugruppen/Falu kommun.

Instalco installerar VS, el och ventilation i ny skola i Falun

Instalcos bolag DALAB och VVS Installatör har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av VS, el och ventilation i samband med att Falu kommun ska bygga den nya Södra skolan i Falun.

Projektet genomförs i samarbete med HMB Constructions och Falu kommun och installationerna som ska göras är system för avlopp, vatten, värme, el och ventilation.

- Inom Instalco har DALAB och VVS Installatör stor erfarenhet av samarbete i den här typen av projekt och vi är stolta att vi fått uppdraget av HMB Constructions och Falu kommun, säger Henrik Ekgren, vd på DALAB.

Falu kommun har beslutat att uppföra en ny Södra skola bredvid den befintliga skolan vars lokaler är eftersatta. Nybyggnaden planeras för en tvåparallell F-6 skola med lokaler för lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personalutrymmen. Den nya skolan ska utformas av fyra huskroppar som binds samman med ett torg innehållande ett atrium.

- Vi är glada att vi med vår kompetens får vara med och utveckla en ny skola i Falun där det finns ett stort behov fler skolplatser, säger Kjell Jonsson, vd på VVS Installatör.

Den nya Södra skolan beräknas vara klar under sommaren 2020 för att ta emot eleverna till höstterminen.

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland