Instalco kan nu även erbjuda tjänster i Norge och Finland

Koncernchef för Instalco – Per Sjöstrand:

Det är med stolthet vi kan meddela att Instalco nu bildar en nordisk plattform i och med förvärven i Norge och Finland. Vi kommer under året att förvärva fler bolag i de båda länderna. Inriktningen kommer att vara densamma som i Sverige med multidisciplinär bas, nära samverkan mellan bolagen och ett moget ledarskap.

Rune Aasberg, Helge Moseng och Magne Lövaas, ägare till Romerike Elektro Och AR Elektroprosjekt ser fram emot att bli en del av Instalco.

Vi är glada att vi nu hittat en partner som kan branschen och som kan ge oss förutsättningar att ytterligare växla upp vår verksamhet i Oslo-regionen. I och med inträdet i Instalco så får vi nu ett antal kollegor i såväl Sverige som Finland vilket känns roligt och spännande. Vi ser fram emot de möjligheter som detta samarbete kan ge oss med övriga företag i gruppen. Känns också spännande att nu var med och bygga upp Instalcos satsning i här i Norge.

Vd i Romerike Elektro AS, Harald Akselnjaa kommenterar affären:

Romerike Elektro har vuxit sedan starten för 20 år sedan och vi är idag en solitt bolag med 40 anställda med god ekonomi. Inträdet i Instalco passar bra med vår strategi och våra ambitioner om att vidareutveckla oss och vår organisation. Vi fortsätter på vår väg att vara en attraktiv leverantör av elinstallationstjänster inom Oslo regionen.

Rune, Helge samt Magne blir delägare i koncernen Instalco och kommer att fortsätta i sina nuvarande roller samt delta aktivt i uppbyggnaden av Instalcos verksamhet i Norge. Verksamheten i de båda bolagen kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske vare sig på personalsidan, i organisationen eller i pågående projekt.

Janne Skogsberg, ägare till Voltmen OY ser även han fram emot att vara en del i Instalco.

Denna lösning blir optimal för bolaget och jag ser verkligen fram emot att vara först på plats när nu Instalco etablerar sig i Finland. Ytterligare förvärv kommer att leda till ett nytänkande på den finländska marknaden och jag ser fram emot ett samarbete med de övriga bolagen i gruppen inte minst när det gäller inköp och olika affärsmodeller.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland