Centralt i det nya hållbarhetsprogrammet är Instalcos egenutvecklade klassificeringssystem – ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”. Foto: Unsplash.

Instalco lanserar hållbarhetsklassificering

Instalco implementerar nu ett nytt hållbarhetsprogram, ”Hållbara installationer” med ett egenutvecklat klassificeringssystem. Syftet med programmet är att flytta fram Instalcos position som ett ledande hållbart installationsföretag i Norden.

- Instalco bidrar varje dag till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer som leder till lägre resursförbrukning. Nu tar vi ett större grepp och ansvar inom hållbarhetsområdet bland annat genom vårt klassificeringssystem ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”, säger Per Sjöstrand, vd och koncernchef i Instalco.

För att ett projekt ska uppfylla kriterierna för ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att projektet har klarat sex uppsatta hållbarhetsindikatorer. Bland annat ska projektet uppfylla krav på arbetssäkerhet genom programmet Trygga medarbete och samtliga leverantörer ska ha undertecknat Instalcos uppförandekod. Vidare ska projektet också kunna påvisa klimatnytta.

Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden som ska genomsyra koncernens hållbarhetsarbete:

1. Trygg och utvecklade arbetsmiljö
2. Hållbara installationer
3. Moget ledarskap

Inom dessa tre huvudområden finns åtta hållbarhetsmål som varje år ska mätas och följas upp där den övergripande målsättningen är att göra årliga förbättringar inom samtliga områden.

I det nya hållbarhetsprogrammet ingår även att Instalco ställer sig bakom och har undertecknat FN:s Global Compact-avtal.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland