Instalco Play: Vd-anförande vid Instalco årsstämma

Instalcos vd Robin Boheman summerade verksamhetsåret 2023 i sitt vd-anförande vid Instalcos årsstämma 5 maj. Se anförandet i Instalco Play.

- När vi tittar tillbaka på 2023 kan vi summera en sammantaget bra prestation i från Instalco i det rådande marknadsläget, långt bättre än byggsektorn. Vi levererar genomgående starka siffror jämfört med 2022: intäkter, lönsamhet och kassakonvertering. Vi är i stort sett i linje med våra finansiella mål.

- Ett exempel på hur vi effektivt anpassar oss till rådande marknadsläge är den ökande andel av serviceuppdrag i Instalco. Under flera år har vi arbetet för att ta en starkare position inom service och för helåret 2023 landade vi på en andel motsvarande 30 procent av omsättningen.

- Ett annat exempel är att vi idag har en mycket mer diversifierad verksamhet än tidigare. Vi minskat vårt beroende av enskilda kundgrupper och är idag genom det mer motståndskraftiga till marknadens svängningar. Sedan 2020 har vår omsättning inom området industri vuxit från 3 procent till 17 procent. Vår teknikkonsultdel har vuxit till 3 procent av nettoomsättningen, nästan uteslutande genom organisk tillväxt.

- De är glädjande att vi också i stort sett är i linje med våra hållbarhetsmål. Fastigheter står för en betydande del av världens klimat- och miljöpåverkan, både vid byggnation, renovering och användande. Därför känns det extra värdefullt att arbeta på ett bolag som erbjuder tjänster som bidrar till energieffektivisering och resursbesparing samt förlänger livstiden på fastigheter.

Se Robin Bohemans vd-anförande i sin helhet i videospelaren.

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland