Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås omfattar cirka 75 000 kvadratmeter nybyggnation. Illustration: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds Arkitekter/TMRW

Instalco projekterar Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

Tre Instalcobolag har tecknat ett gemensamt uppdrag gällande projektering för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås.

I augusti 2021 avtalade NCC och Region Västmanland om att bygga Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås i samverkan. Nu pågår projektering för att i detalj ta fram underlag för vad som ska byggas.

Instalcobolagen Instair och Sprinklerbolaget, i nära samarbete med Instalcos teknikkonsult Intec, arbetar genom partnering med projekteringen för ventilation och sprinkler, vilket förväntas pågå till våren 2024.

- Det nya sjukhuset i Västerås kommer att ha stora ytor som behöver ventilation och aktiva brandskydd. Vi är stolta att vi med tre Instalcobolag kan erbjuda NCC och Region Västmanland ett effektivt projekteringsupplägg. Vi tillsammans har lång erfarenhet av framgångsrika uppdrag inom både sjukhus och samverkansprojekt, säger Anders Lundin, divisionschef för Instalco Teknikkonsult.

Sjukhuset omfattar cirka 75 000 kvadratmeter nybyggnation för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland i det till ytan största projektet någonsin för de tre Instalcobolagen.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland