Instalco startat upp i Norr

Instalco startat idag en ny region Norr genom att bolagen DALAB och Installatör AB går samman med installationsgruppen Instalco

 

Genom införlivandet av DALAB och Installatör AB i Instalco bildas nu en plattform för vidare utveckling i regionen.

 

Johan Larsson Koncern VD för DALAB och Kjell Lagergren VD DALAB VVS installation AB ser fram emot att bolagen nu blir en del av Instalcogruppen.

 

”Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått möjligheten att bli en del av Instalcogruppen.

DALAB är inne i en expansiv fas och Instalcos värderingar och framtidsplaner passar oss perfekt. Genom att gå samman med Instalco flyttar vi fram vår position ytterligare och detta ger oss möjligheten att fortsätt vår utveckling.

För våra medarbetare, kunder och leverantörer blir skillnaden minimal då vi kommer arbeta kvar under varumärket DALAB och fortsätta vårt arbeta som tidigare.”

 

Kjell Jonsson, VD och huvudägare i VVS Installatör AB, ser stora framtida fördelar tack vare samgåendet med Instalco.

 

”Branschen har ändrats väsentligt de senaste åren. Det har med all tydlighet gått mot att erbjuda helhetslösningar avseende installationer i en byggprocess som blir allt mer komplex.

För att kunna ta del av utvecklingen och samtidigt få bidra med våra kompetenser och erfarenheter känns detta steg naturligt och det är oerhört inspirerande att få slå sig ihop med de bästa i branschen.”

 

Johan Larsson, Kjell Lagergren, Kjell Jonsson och Roy Köpman blir delägare i koncernen Instalco och kommer att fortsätta i sina nuvarande roller på respektive bolag. Verksamheten i bolagen kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske vare sig på personalsidan, i organisationen eller i pågående och framtida projekt.

 

Koncernchef för Instalco – Per Sjöstrand:

 

”Genom införlivandet av DALAB och Installatör AB i Instalco bildas nu en plattform för vidare utveckling i regionen. Vi letar alltid efter de bästa bolagen och tycker att vi nu hittat ett väldigt kompetent, starkt team som passar väl in i Instalcos affärsmodell med ett moget ledarskap och förmågan till samverkan i DALAB och Installatör AB. Bolagen har uppvisat stark tillväxt med god lönsamhet under flera år. Vi kommer ytterligare komplettera vår verksamhet med El och kyla i regionen.”

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland