Instalco vann priset Sveriges bästa årsredovisning

Instalco har vunnit priset Sveriges bästa årsredovisning 2019 i kategorin Mid Cap. Bakom tävlingen står Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening, FAR och Sveriges Kommunikatörer.

Syftet med priset Sveriges bästa årsredovisning är att lyfta bolag som på ett transparant, tillförlitligt och ärligt sätt kommunicerar finansiell information. I årets tävling, som är den 55:e i ordningen har 310 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm bedömts.

- Årsredovisningen är bolagets viktigaste dokument och grunden i vårt kommunikationsarbete. Den här utmärkelsen är ett erkännande och en kvalitetsstämpel som vi är väldigt stolta över. Förutom den finansiella rapporteringen så vill vi i årsredovisningen på ett tydligt och transparant sätt för våra målgrupper beskriva vår verksamhet och hur Instalcomodellen fungerar, säger Robin Boheman, CFO på Instalco.

Utdrag ur juryns motivering:
”Trenden i klassen för mellanstora bolag är att allt fler levererar årsredovisningar med en ambitionsnivå och omfattning som liknar den hos börsens största bolag. Det gör att konkurrensen är hård, så även i år. Men antalet sidor betyder inte allt, det viktigaste i en årsredovisning är att den är väl disponerad, tydlig och informativ med en bra balans mellan text, siffror, grafik och mjuka delar. Instalco lyckas med allt detta.

Årsredovisningen innehåller även andra delar inom hållbarhetsområdet som kan fungera som ett föredöme. Som läsare får man även en bra bild av hur hållbarhet påverkar affärsmodellen när det går igenom sitt värdeskapande arbete och redogör för samhällsnyttan för olika intressenter.
Bland andra starka delar finns bolagets riskbeskrivning. Här ingår även hållbarhetsrelaterade risker. Ett intressant grepp är att bolaget även presenterar de möjligheter som det ser för sin verksamhet kopplat till bland annat klimatförändringarna.

Sammantaget är Instalco, i tuff konkurrens, en värdig segrare i klassen för mellanstora bolag.”

I sin bedömning har juryn tagit i beaktande följande områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information; VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och strategi, affärsområdesinformation, information kring marknad och konkurrenter, beskrivning av risker och möjligheter, bolagsstyrning, hållbarhet och grafisk utformning. Utöver den frivilliga information som bolagen väljer att presentera beaktar juryn också på vilket sätt bolagen väljer att redovisa den obligatoriska informationen i förvaltningsberättelse och bakvagn.

Instalco årsredovisning 2019
https://mb.cision.com/Main/15570/3072859/1219208.pdf

Mer om tävlingen Sveriges bästa årsredovisning
http://sverigesbastaarsredovisning.se/

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland