Jonas Björk, Josefine Häggblom, Gustaf Larsson Ernefeldt, Dan Björkskog och Johan Larsson.

Instalco växer i Finland (1)

Instalco förvärvar Nordpipe Composite Engineering Oy (NCE) i Finland förstärker därmed sin industridisciplin. Bolaget bedriver verksamhet inom produktion och installation av kompositlösningar till industrin.

NCE med cirka 120 anställda har en global kundbas med sitt säte i Jakobstad mellan Vasa och Uleåborg längs den norra västkusten i Finland. Det senaste verksamhetsåret hade bolaget en omsättning av cirka 235 miljoner kronor.

- En av våra prioriterade strategier är att stärka vår närvaro i Finland och det är glädjande att vi nu genom NCE kan inleda vår industriella satsning även där, säger Robin Boheman, vd i Instalco.

- Det här är ett mycket välskött bolag med hög historisk lönsamhet som passar väl in i Instalco. NCE har sedan tidigare samarbete med flera Instalcobolag, säger Johan Larsson, ansvarig för industridisciplinen i Instalco.

Nordpipe Composite Engineering konstruerar, tillverkar och installerar kompositlösningar för industrier som har processer med aggressiv korrosion, höga tryck och stark erosion. I dessa miljöer ersätts metallmaterial ofta med kemikaliebeständig komposit med lång livslängd. Ett av de största marknadsområdena för NCE finns inom segmenten för vatten- och rökgasrening.

- Genom att gå in i Instalco öppnas nya möjligheter för oss genom den satsning som Instalco gör inom industridisciplinen, där även det marina området ingår. Vi samarbetar sedan tidigare bland annat med Instalcobolaget Mesab och ser nu många nya möjligheter att utveckla vårt bolag inom Instalco, säger Dan Björkskog, vd i NCE.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Nordpipe Composite Engineering Oy med omgående tillträde.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland