Instalco växer i Oslo-regionen genom förvärv av AS Elektrisk

Instalco stärker sitt erbjudande i Oslo genom förvärv av AS Elektrisk, en totalleverantör inom el och tele med stark lokalanknytning i regionen.

AS Elektrisk grundades 1983 av Trond Brustad och Arne Fjell och har idag drygt 40 anställda. Förvärvet stärker Instalcos erbjudande i Oslo och kompletterar de tidigare förvärven av elbolagen Romerike Elektro och AR Elektroprosjekt. År 2016 omsatte bolaget cirka 64 MNOK med god lönsamhet.

-AS Elektrisk är en perfekt matchning med Instalcos förvärvsstrategi och ett utmärkt komplement till våra övriga enheter i Oslo. Bolaget har stabil och god lönsamhet, stark lokalanknytning och ett moget ledarskap. Vår avsikt är att fortsätta Instalcos expansion i Norge, som vi ser är en viktig marknad för vår framtida tillväxt, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.

-Sedan starten har AS Elektrisk slagit vakt om kompetens och kvalitet, personlig kontakt och en hög grad av individuell anpassning i våra tjänster. Att nu få bli en del av Instalco ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla vårt erbjudande på samma premisser som tidigare, men med stöd från en central organisation. Vi ser också fram mot att samarbeta med de andra Instalco-bolagen i Norge, säger Trond Brustad, VD för AS Elektrisk.

-Att kunna hitta en möjlighet för oss att vidareutveckla vår miljö och vinnarkultur i bolaget samt att kunna utveckla våra unga och duktiga medarbetare har varit viktigt för oss. Vi är övertygade om att Instalco kommer att bli en bra lösning för vårt bolag och våra medarbetares framtid, säger Arne Fjell, tidigare ägare i AS Elektrisk.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i AS Elektrisk med tillträde idag den 5 juli 2017. Grundarna kommer att fortsätta i sina nuvarande roller.

För ytterligare information:
Adrian Westman, IR-ansvarig
telefon 0735 09 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland