Instalco växer ytterligare i Norge

Instalco fortsätter sin expansion i Norden och har nu tagit in VS-bolaget Rørteft som ett första steg i VS-etableringen i Norge. Tillsammans med de redan befintliga bolagen i regionen bygger Instalco vidare på att stärka sin position i Norge.

  • ­Att Rørteft nu är en del av Instalco bidar till ett strategiskt fotfäste på den växande Oslo-marknaden. Bolaget är vår första VS-satsning i Norge och tillsammans med våra andra bolag ser vi positivt på vidare tillväxt, säger Per Sjöstrand, VD på Instalco

Rørteft grundades år 2000 och har sedan starten haft en bra organisk tillväxt. Bolaget har idag 30 anställda och det geografiska läget gör det möjligt för goda samarbeten med befintliga bolag inom Instalco i Oslo-regionen. Sigmund Muri kommer att fortsätta som VD för Rørteft men kommer också ha en roll i den fortsatta expansionen av Instalco i Norge.

  • Att bli en del av Instalco passar våra strategiska ambitioner om tillväxt och är även en möjlighet att utveckla och säkra vår organisation för framtiden. Detta innebär inga organisatoriska förändringar, utan vi kommer att fortsätta arbeta i våra existerande projekt och samtidigt aktivt fortsätta att vara en bra leverantör och attraktiv arbetsgivare, säger Sigmund Muri grundare och VD för Rørteft.

Tidigare i år anslöt sig även de norska elbolagen Romerike Elektro AS och AR Elektroprosjekt AS till Instalco-gruppen.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland