Instalcobolag får nytt uppdrag av LKAB

Instalcobolaget MRM Mining i Gällivare har fått uppdrag av LKAB att utföra tekniska installationer i LKAB:s gruva i Malmberget. Uppdraget innefattar renovering och uppgradering av transportsystemet ner till 600-metersnivån i gruvan.

På det så kallade Västra fältet i gruvan i Malmberget ska stora mängder järnmalm brytas de kommande åren. Uppfordringsanläggningen (gruvhissarna) är i stort behov av uppgradering och renovering vilket ingår i MRM Minings uppdrag.

- Vi har ett nära samarbete med LKAB och är stolta över det här uppdraget som är av betydande omfattning. För att säkerställa den framtida upptagningskapaciteten krävs stora entreprenadarbeten av olika slag. En stor del av arbetena är i och i anslutning till ett vertikalt hisschakt som är 700 meter djupt vilket kräver specialistkunskap och säkerhetstänk i alla led, säger Mattias Nilsson, vd på MRM Mining.

I uppdraget ingår mekaniska installationer, demontage, montage och byggarbeten vid renoveringen och uppgraderingen av anläggningar för transport, kross och dammutsugning. MRM Mining är specialiserade på installation och service inom gruvindustrin och har ett långtgående samarbete med LKAB kring gruvorna i Malmberget och Kiruna.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland