Instalcobolagen MRM Mining och EPS Sweden får ridhusuppdrag i Gällivare. Illustration: Gällivare kommun.

Instalcobolag får totaluppdrag i Gällivares nya ridanläggning

Instalcobolaget MRM Mining AB har fått uppdrag av Gällivare kommun att utföra byggnation av kommunens nya ridanläggning. Instalcobolaget EPS Sweden AB är underentreprenör i projektet som har ett totalt ordervärde om cirka 85 miljoner kronor för Instalco.

- Vi ser med det här projektet fram emot att vara med och bidra till att Gällivare ska vara ett attraktivt samhälle att leva och bo i. Uppdraget kommer att kräva mycket noggrann planering för att kunna leverera med högsta kvalitet, särskilt då en del av arbetet kommer att utföras under vintertid i ett arktiskt klimat, säger Frida Larsson, vd för MRM Mining.

Gällivare kommun, MRM Mining, projektören och den lokala ridklubben förbereder nu byggprojektet som består av flera delar och i denna etapp byggs ett stall, ridhus och personalutrymmen. Själva byggnaden är en stål- och betongkonstruktion som ska kläs med träpanel. I projektet ingår inredning med tillhörande tekniska installationer för el, VS och ventilation.

- Den tidigare ridanläggningen ligger precis intill med många hästar och privatpersoner som rör sig där, det medför extra fokus på hänsynstagande och säkert skydd runt arbetsplatsen. Vi är glada över att ha fått uppdraget och ser fram emot att samarbeta med Gällivare kommun i detta viktiga projekt, säger Frida Larsson, VD MRM Mining AB.Projektet inleds i maj 2023 och beräknas vara färdigställt under sommaren 2024.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland