Instalcobolag får uppdrag åt Sveriges Radio Förvaltning

Instalcos bolag VVS Kraft har fått i uppdrag att bygga om det centrala kylsystemet i kvarteret Förrådsbacken 1. Beställare är Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF).

VVS Krafts VS-installationer gäller utförandentreprenad där tre nya kylcentraler ska installeras med tillhörande distributionsnät.

Centralkylan i kv Förrådsbacken 1 där SR, UR, SVT och Berwaldhallen finns är delvis ålderstiget och behöver bytas ut. Förutom att skapa en komforttemperatur för de som arbetar i fastigheten krävs kvalificerad kyla som säkerhet för teknisk studio- och sändningsutrustning som datorer, kameror och redigering. I konsertlokalen Berwaldhallen behöver musikinstrumenten rätt kyla och fuktighet.

- Det är ett omfattande och tekniskt specialiserat arbete att bygga om distribueringen för centralkylan i de här byggnaderna. Vi är glada över att ha fått förtroendet av SRF att göra det här uppdraget. I just det här fallet bidrar vi till att säkerställa att public service som tv och radio i Sverige får rätt förutsättningar för att fungera vilket vi är stolta över, säger Ola Klockarås, VD på VVS Kraft.

Totalt är det tre nya kylcentraler som ska installeras med ett flertal kilometer rördragning mellan undercentralerna och ut under byggnaderna vid Gärdet i Stockholm.

VVS-Kraft har huvudentreprenaden för arbetet där el, bygg, ventilation och styr- och regler ligger som sidoentreprenader i en form av samverkansprojekt.

Installationerna i fastigheten kräver en mängd speciella hänsynstaganden som exempelvis att borrning bara får ske under vissa korta tidsfönster för att inte störa studioproduktion, redigering och sändning.

- Ibland har vi bara en 15 minuters lucka på oss att göra borrningar och håltagningar som skapar högt ljud och vibrationer. Det kräver stor planering och logistik för att för att få det att fungera och komma någon vart. Det här är ett projekt där det krävs noggrann planering men också ett stort mått av flexibilitet för att lösa de problem och utmaningar som kommer upp längs vägen, säger Johan Höglund, projektledare på VVS Kraft.

En av de stora utmaningarna kommer att bli inkopplingen av det nya kylsystemet ihop med fjärrkylsystemet, en annan har varit att komma in med all utrustning i fastigheten.

- Bara växlarna i kylcentralerna väger tre ton styck och att få dem på rätt plats krävs precision. En annan utmaning vi fick börja med var att få in alla rör i fastigheten. Det krävdes att vi fick borra upp hål i fasaden, berättar Johan Höglund.

VVS Kraft fick uppdraget åt SRF efter offentlig upphandling.

- Vi är glada att vi har VVS Kraft här som utförare. De har den erfarenheten och specialkompetensen som behövs för ett sånt här projekt. Det är ordning och reda och vi löser problem och utmaningar när de kommer upp och hittar nya lösningar tillsammans, säger Sven Stenbäck, installationssamordnare för SRF.

Ombyggnaden och installationen av det nya kylsystemet i SRF:s fastighet ska vara helt färdigt våren 2020.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland