Instalcobolag får uppdrag av Zinkgruvan Mining

Instalcobolagen EKTK och LIAB har fått uppdrag att utföra tekniska installationer när Zinkgruvan Mining bygger om sitt anrikningsverk i Zinkgruvan utanför Askersund. Ombyggnaden görs för att optimera kapaciteten.

Uppdraget för Instalcobolagen innefattar bland annat installationer av nya pumpsystem och kraftförsörjning i form av ställverk och transformatorer. Arbetet ska utföras under första halvåret 2023.

- Det här är ett nischuppdrag som vi inom Instalco har specialkompetens för och ett bra exempel på Instalcobolag arbetar tillsammans i ett projekt åt en gemensam kund. Anläggningen kommer att vara i drift under ombyggnaden vilket ställer stora krav på noggrant förberedelsearbete från vår sida, säger Pasi Johansen, vd på EKTK.

Zinkgruvan Mining bedriver gruvverksamhet i samhället Zinkgruvan utanför Askersund. Här bryts zink, bly och koppar och gruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva och har varit i drift sedan 1857.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland