Kungliga Operan i Stockholm invigdes 1898.

Instalcobolag får uppdrag vid Kungliga Operan

Instalcos teknikkonsultbolag Intec har fått uppdraget som husarkitekt vid renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm. Arbetet ställer höga krav på varsamhet i den kulturhistoriska fastigheten.

Intec har tecknat ett treårigt avtal med Kungliga Operan med möjlighet till sex års förlängning. Kungliga Operan i Stockholm är en 42 tusen kvadratmeter stor byggnad från 1898 med stort kulturellt byggnadsvärde. Byggnaden har ett stort underhålls- och ombyggnadsbehov.

- Renoveringsarbetet vid Kungliga Operan är ett krävande och komplicerat uppdrag där vi måste ta största möjliga hänsyn till den kulturhistoriska fastigheten. Det är höga bevarandekrav på husen och vi får gå varsamt fram med många speciallösningar och anpassningar i samarbete med beställare, byggare, antikvarie och montörer från olika discipliner, säger Harry Seppäläinen på Intec.

Utmaningen för Intec är att stora delar av byggnaden är antikvariskt klassad. Moderna krav och omfattande renoveringsbehov möter svårigheten i att arbeta så att det inte syns. Mycket av arbetet kräver omfattande åtgärder för att bevara det höga kulturella värdet och samtidigt hålla en hög nivå gällande teknik och installationer.

- Detta är ett prestigeuppdrag som vi antar med största ödmjukhet men även tillförsikt, då flera av våra medarbetare arbetat med Operan i flera år, säger Harry Seppäläinen.

Det ursprungliga Kungliga Teaterhuset invigdes 1782. Det revs hundra år senare och det nya operahuset som står än idag invigdes 1898. En omfattande renovering av fastigheten med det officiella namnet Kungliga Operan inleddes 1989.

Beställare är Statens Fastighetsverk och Intecs uppdrag sker i samarbete med Ahrbom & Partner arkitektfirma.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland