Illustration: Kalmar Vatten.

Instalcobolag får uppdrag vid nya reningsverket i Kalmar

Instalcobolaget Avent i Kalmar har får ett uppdrag att vara med vid bygget av nya Kalmarsundsverket. Uppdraget gäller utförande av ventilationsentreprenaden och ska göras i samverkan med Serneke och Kalmar Vatten. Ordervärdet för Avent är cirka 35 miljoner.

Det nya reningsverket i Kalmar ska ersätta det nuvarande föråldrade verket byggt 1963. Kalmarsundsverket kommer att bli ett kretsloppsverk som uppfyller framtidens krav på ett hållbart reningsverk. Förutom att rena avloppsvatten kommer verket att kunna återvinna vatten som kan användas till bevattning och i industrin. Samtidigt ska verket kunna producera jordförbättringsprodukter och biogas som kan ge el och värme. Därmed skapas ett kretslopp i flera aspekter.

- Det här är så modernt man kan bygga ett kretsloppsverk idag och allt projekteras för att göra miljön bättre, både för nuvarande Kalmarbor och kommande generationer. Det här är en av Kalmars största satsningar någonsin för bättre hållbarhet. Vi är stolta över att vara med i bygget av en sådan här viktig samhällsfunktion i Kalmar, säger Jonas Mäki, avdelningschef projekt på Avent.

Samverkansavtalet innebär att beställare, slutkund och entreprenörer jobbar tätt tillsammans i hela byggprocessen, från planeringsfasen till slutförande, allt med gemensam målsättning och budget.

- Vi har lång erfarenhet av stora samverksansentreprenader och vi har sedan länge haft ett serviceavtal på reningsverket så vi känner byggnaden och verksamheten väl, säger Jonas Mäki.

Det nya Kalmarsundsverket har projekterats under en längre tid. Byggstart sker nu med markarbeten och projektet ska vara klart i början av 2027.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland