Instalcobolag får uppdrag vid nya Riksarkivet

Instalcobolaget Kempes El har fått uppdrag att utföra elinstallationer vid nybyggnationen av det nya Riksarkivet i Härnösand. Beställare är Peab som på uppdrag av Specialfastigheter bygger arkivet. Ordervärdet för Instalco är cirka 70 miljoner.

Arkivbyggnaden i Härnösand, som omfattar en bruksarea på 34 000 kvadratmeter, kommer att bestå av en arkivdel samt en del för administration. Hyresgäster kommer att vara Riksarkivet och Skatteverket. Totalt kommer 120 personer arbeta i lokalerna. Projektet bedrivs i samarbete mellan hyresgästerna Riksarkivet, Skatteverket och byggherren Specialfastigheter.

Uppdraget för Kempes El innefattar installation av elkraft, belysning, tele, säkerhet, data och passersystem. I projektet ingår samverkan med projektörer.

- Vi har nyligen samarbetat med Peab i två mycket lyckade partneringprojekt och är glada att få fortsatt förtroende. Det här är en stor byggnad placerad på en liten tomt. Det gör att logistiken i projektet blir extra utmanande, säger Rasmus Ödling vd för Kempes El.

Projektet har nyligen inletts och ska vara klart under 2025. Ambitionen är att det ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt. 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland