Instalco installerar åt SSAB i Brahestad. Illustration: UKI Arkkitehdit Oy.

Instalcobolag får uppdrag vid SSAB:s nya anläggning

Instalcobolaget Pohjanmaan Talotekniikka Oy i Uleåborg har tecknat avtal gällande tekniska installationer när SSAB bygger ut sin anläggning i Brahestad i Norra Österbotten i Finland. Uppdraget ska utföras under 2023 och har ett ordervärde om cirka 50 miljoner kronor.

Uppdraget innefattar installationer av värme, sanitet och ventilation och görs på uppdrag av byggbolaget Skarta Finland Ltd med slutkund SSAB.

SSAB:s stålverk i Brahestad vid norra Bottenvikskusten ska byggas ut med en ny forsknings- och laboratorieanläggning samt kontorsytor. De nya byggnaderna ska ersätta äldre laboratorieanläggningar och kontor. Ytan för den nya anläggningen är nära 8 000 kvadratmeter där ett 100-tal personer ska arbeta.

- Det här är ett intressant och mycket utmanande projekt med en snäv tidsplan som innebär noggrann resursplanering och samordning. Vi är stolta över att vara en del av det här projektet som fått mycket uppmärksamhet lokalt och är viktigt på många sätt för regionen i norra Österbotten, säger Jukka Myllylä, vd på Pohjanmaan Talotekniikka.

Pohjanmaan Taloteknikka i Uleåborg är specialist på VS- och sprinklerentreprenader mot byggmarknaden och industrin. Bolaget utför alla typer av installationer och service och kunderna utgörs till största delen av kommuner, byggföretag och industribolag.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland