Illustration: LKAB.

Instalcobolag i nytt uppdrag åt LKAB

Instalcobolaget MRM Mining AB i Gällivare har fått uppdrag av LKAB att utföra byggnation av ny verkstadsbyggnad och ny miljöstation. Budget för ordern är i spannet 70 - 80 miljoner kronor.

Entreprenaden innefattar grundläggning inklusive VS i mark för att ansluta byggnaderna till färdiga system för VS och fjärrvärme inom Vitåfors nya industriområde.  MRM Mining kommer att anlita Instalcobolaget EPS Sweden som underentreprenör för markarbeten.

- Det här är ett relativt stort byggprojekt där tidsplanen är snäv och det krävs mycket noggrann planering för att klara att leverera i tid med hög kvalitet. Särskilt utmanande är att större delen av arbetet ska utföras under vintertid i arktiskt klimat. Vi är stolta över uppdraget som bygger på stor erfarenhet och ett långtgående samarbete med LKAB, säger Mattias Nilsson, vd på MRM Mining.

Anläggningsprojektet omfattar nybyggnation och flytt av befintliga logistiklösningar, funktioner och anläggningar som är viktiga för LKAB:s ordinarie verksamhet i Vitåfors, men som idag är belägna inom ytor som har anvisats för framtida anläggningar.

Uppdraget startar under september 2022 och ska vara färdigställt under tredje kvartalet 2023.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland