Flervåningshus i massivt trä i området Ebbe park i Linköping.

Instalcobolag installerar i massivt trä

Instalcobolaget APC gör all elinstallation i ett flervåningshus i massivt trä i Linköping. Ambitionen är att projektet ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

Ett tidigare industriområde i Linköping ska omvandlas till Ebbe Park - ett område med fokus på innovation och hållbarhet. En del är flervåningshuset Magasinet som blir ett fem våningar högt hus enbart i massivt trä. Källarvåningen är i betong och våningarna kommer inredas som kontor med möjlighet till butikslokaler på bottenplanet.

APC utför all installation inom områdena kraft, belysning, nätverk, brand, och el och startar sitt arbete när trästommen för huset är rest. De fick frågan efter tidigare installationer i just trähus med stor volym. Utöver att klara brand- och ljudkrav är det en utmaning att få till ett stabilt flervåningshus i trä. Huset ska stå färdigt i oktober 2022.

- Projektgruppen fungerar fantastiskt bra i allt från projektledning till den utforskning av stadsmiljön som gjorts, säger Peter Rodell, projektledare på APC Elinstallatören AB och forsätter:
- Det här är ett fantastiskt sätt att bygga på och arbetsmiljön är och blir väldigt bra i massiva trähus.

Projektet är tänkt att bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt och är sedan tidigare projekterat för att klara Miljöbyggnad Silver och kraven för nya Ebbe Parks egna hållbarhetsprogram.

Sankt Kors Fastigheter står som beställare och byggföretag är Åhlin & Ekroth Byggnads i Linköping AB.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland