Instalcobolag med och bygger klimatpositiva hus helt i trä

Instalcobolagen Ventpartner och Avent är tillsammans med ETC Bygg med i projektet att utveckla klimatpositiva hus i trä, så kallade ”superenergihus”. Uppdraget gäller att projektera, anpassa och installera ventilationssystem som passar in i hus byggda helt i trä.

–  Att installera ventilation i hus helt av trä har varit en spännande utmaning, likaså de krav ETC Bygg har i projektet på allt från materialval till att minimera antal leveranser i projektet. I alla lägenheter har vi gjort ventilationskanalerna synliga, vilket bland har ställt höga krav på montörernas yrkesskicklighet, säger Oskar Bergerin, entreprenadchef på VentPartner.

ETC Bygg kallar sina hus för plushus eller superenergihus, vilket innebär att de producerar mer energi än de gör av med. Husen helt i trä använder bergvärme och solceller och i huskonceptet ingår även en satsning på odlingar och växthus på gårdarna bredvid husen.

För Instalcobolagen började det med två bostadshus i Västerås och därefter tre hus i Växjö.

De två husen i Västerås byggdes med sex våningar var, totalt 30 lägenheter. Husen är utrustade med varsitt ventilationsaggregat som värmer och kyler via bergvärme. Projektet var första det första Hållbarhetsklassade Instalcoprojektet för VentPartner i Västmanland.

– Det kändes riktigt kul att kunna hållbarhetsklassa detta projekt, där både vi och kunden har stort fokus på hållbarhet och klimatet, säger Oskar Bergerin, entreprenadchef på VentPartner.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland