Instalcobolag tecknar nya ordrar inom kryssningsindustrin

Instalcobolaget Mesab har fått uppdrag av de internationella rederierna Royal Caribbean Group och Carnival Corporation & PLC att utföra omfattande tekniska installationer på fem kryssningsfartyg. Samtidigt omstartas ytterligare installationsprojekt som tidigare varit pausade under pandemin.

Uppdragen gäller installation av rökgasreningsanläggningar på kryssningsfartygen Queen Victoria, Celebrity Equinox och Celebrity Reflection samt omfattande tekniska uppgraderingar på Celebrity Eclips och Celebrity Solstice. Det totala ordervärdet för uppdragen är cirka 200 miljoner kronor.

- Det här är en tydlig signal på att marknaden för kryssningsindustrin är på stark uppgång igen. Uppdragen är beställda av kunden för att fartygen ska uppfylla de rådande internationella miljökraven för avgasrening, säger Niklas Rylin, vd på Mesab.

Uppdragen innebär att leverera helhetslösningar vilket inkluderar förstudie, projektering, design och installation av kompletta system. Projekten har startats och förväntas slutföras under andra kvartalet 2022. Installationerna ska utföras till största del under normal drift av fartygen som befinner sig i Karibien, USA:s västkust samt i Frankrike och Storbritannien.

- Logistiken är alltid utmanande i våra projekt, då fartygen kryssar med passagerare och sällan befinner sig på en plats under mer än en dag. Många moment är kritiska och kräver därför noga förberedelser och skickliga projektledare och installatörer, säger Niklas Rylin.

Ett exempel på komplexiteten i projekten är installationen på Equinox och Reflection som bland annat innefattar lastning av skrubbers under ett hamnuppehåll i Miami. Skrubbern är 12 meter hög och tre meter i diameter och ska lastas in i sektioner genom fartygssidan på deck 5. Sedan vidare transport genom fartyget för att till sist monteras i skorstenen.

Projektet på Queen Victoria genomförs i samarbete med Instalcobolagen HP Welding som levererar skrovgenomföringar i specialstål och NCE (Nordpipe Composite Engineering) som levererar komponenter i glasfiberförstärkt plast, GAP.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland