Ole-Martin Bjerke, vd Inva Engineering och Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge.

Instalcobolaget Andersen og Aksnes förvärvar teknikkonsultbolag

Norska Instalcobolaget Andersen og Aksnes breddar sitt utbud genom förvärv av nischbolaget Inva Engineering AS. Därmed blir Andersen og Aksnes i större utsträckning heltäckande i sina tjänster inom värme och energioptimering.

Inva Engineering med huvudkontor i Oslo erbjuder tjänster som energiberäkningar, injusteringar och inspektioner inom VS-området. Bolaget grundades 1986 och har sex anställda. Senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 10 miljoner NOK.

-Med Inva breddar vi oss och kommer att kunna erbjuda kunderna ytterligare tjänster för att skapa ett energieffektivt inomhusklimat. Inva samarbetar redan idag med flera av de norska VS-bolagen inom Instalco, vilket nu kommer att kunna fördjupas ännu mer, säger Joar Vellene, vd på Andersen og Aksnes.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Inva Engineering AS med tillträde 20 april för att omgående fusionera in bolaget i Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS. Inva Engineering kommer att fortsätta verksamheten med sitt varumärke som en avdelning under Andersen og Aksnes.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland