Instalcoföretag installerar åt Tetra Pak i Lund

Rörläggaren, BI-Vent och Orab utför i samverkan med Tetra Pak installationer för ny verksamhet inom befintliga lokaler på en yta av 16.000m2.

VS-Installationerna består av spill- , tappvatten-, process-, kyl- och värmeinstallationer. Även tryckluft och argonsystem installeras.

BI Vent utför installationer för allmänventilation samt processventilation.

I Orabs uppdrag ingår att leverera och montera ånga och kondensatledningar samt tillverkning och montage av 16 stycken ångarmar.

 

”Trots att projektet är väldigt intensivt fungerar samarbete mycket bra mellan Instalcoföretagen, det bådar gott för framtiden” säger

Patrik Persson från Rörläggaren.

 

Beställare är AB Tetra Pak Facility Management.

Nyttjare av lokalerna är Tetra Pak Processing Production Centre Lund.

Projektet pågår och skall vara färdigställt under december 2016.

 

För ytterligare information, kontakta:

VD Patrik Persson, 040-987860, 0707-665163, patrik.persson@rorlaggaren.se

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland