Instalco årsredovisning 2018.

Instalcos årsredovisning 2018 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2018 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2018 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

Vi strävar hela tiden efter att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning och ökad miljömedvetenhet. För att skapa ännu mer samhällsnytta krävs att vi som installationsföretag kommer in tidigt i byggprocessen för att kunna delge vår expertkompetens inom exempelvis energieffektivisering.

Tillsammans med kunder, byggherrar, fastighetsägare, kommuner och myndigheter kan vi gemensamt bidra till minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet.” skriver Per Sjöstrand i sitt VD-ord ”Hållbara tekniska installationer”.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland