Instalcos första med el, VS, ventilation och sprinkler i samma projekt

Instalco genomför nu sitt första projekt med installation el, VS, ventilation och sprinkler i samma projekt. Det multidisciplinära projektet är i Gränby Köpstad i Uppsala och utförs av Instalcobolagen DALAB och Sprinklerbolaget.

Gränby Köpstad är Uppsala kommuns och Atrium Ljungbergs satsning på ett nytt handelsområde och ny stadsdel i norra Uppsala. Fastec Sverige AB är beställare och projektet gäller Gränby Köpstad Hus 3 på 13 000 kvadratmeter butiksyta. Här genomför Sprinklerbolaget och DALAB installationer inom fyra verksamhetsområden.

- Det här är vårt första projekt inom Instalco där vi kan erbjuda installationer av alla fyra områden el, VS, ventilation och sprinkler i samma uppdrag. Det här är något som vi verkligen ser fram emot och där vi kan vara konkurrenskraftiga och hitta bästa totalekonomi på önskade krav, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig för Instalco Norr.

Projektet som är en samverkansentreprenad ska vara slutfört i början av juli 2018.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland