Instalcoskolan etableras i Norge

Nu har Instalcoskolan även startat upp i Norge för de norska bolagen i Instalcokoncernen. I första omgången går elva projektledare från samtliga norska Instalcobolag den interna skolan. Utbildningen sträcker sig över två år.

Instalcoskolan bedrivs sedan tidigare framgångsrikt i Sverige som en intern skola i syfte att vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla kompetent personal. Skolan bedrivs också för att säkerställa att alla inom Instalco har rätt kompetens och förutsättningar för att kunna leverera i sina respektive roller.

Instalcoskolan bedrivs för tre positioner: ledande montör, projektledare samt för chefer på olika nivåer.

Ledande montörer får utbildning inom projektsamarbete, kommunikation, ledarskap och entreprenadjuridik. Projektledare får en mer omfattande utbildning där även projektledning, projektekonomi, upphandlingsfrågor, förhandlingsteknik och presentationsteknik ingår.

På chefsnivån ingår även utbildning inom bland annat fördjupat ledarskap, kundrelationer och försäljning. På denna nivå syftar Instalcoskolan även till att identifiera skickliga ledare som i framtiden ska kunna ta över som VD för lokala enheter.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland