Instalcoskolan för ökad kompetens och motivation

Instalcoskolan är Instalcos eget utbildningsprogram för att öka motivation, kompetens och stolthet i koncernen. Utbildningen bedrivs som en intern skola i syfte att vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla kompetent personal. Skolan bedrivs också för att säkerställa att alla inom Instalco har rätt förutsättningar för att kunna leverera i sina respektive roller.

- För mig har Instalcoskolan varit ett lyft. Dels får jag en bra utbildning på min nivå som jag kommer att ha stor nytta av i jobbet. Sen får jag ju också möjlighet att träffa de andra VD:arna i övriga Instalcobolag vilket är otroligt värdefullt för mig när jag ska driva Vallacom framåt, säger Peter Andersson, VD på Instalco-bolaget Vallacom i Linköping, som går Instalcoskolans utbildning.

- Utbildningen är på en anpassad hög nivå med mycket kompetenta lärare som jag efter varje utbildningstillfälle har möjlighet att diskutera fördjupat med.

Instalcoskolan bedrivs på tre olika nivåer; ledande montör, projektledare samt på chefsnivå och där själva utbildningen drivs av lärare från IHM och EGA. Under 2017 har 246 medarbetare deltagit på olika nivåer.

Ledande montörer får utbildning inom projektsamarbete, kommunikation, ledarskap och entreprenadjuridik. Projektledare får en mer omfattande utbildning där även projektledning, projektekonomi, upphandlingsfrågor, förhandlingsteknik och presentationsteknik ingår.

På chefsnivån ingår även utbildning inom bland annat fördjupat ledarskap, kundrelationer och försäljning. På denna nivå syftar Instalcoskolan även till att identifiera skickliga ledare som i framtiden ska kunna ta över som VD för lokala enheter.

Instalcoskolans utbildningen sker i tvådagarsblock och sträcker sig över två till tre år och skolan bedrivs i samverkan med de välrenommerade utbildningsinstituten IHM och EGA. Utbildningarna anpassas efter Instalcos behov och är teknikneutrala. Det innebär att samtliga kurser är öppna för alla medarbetare oavsett disciplin.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland